Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2013

believe328
13:50
5570 c4c5
Reposted frommoai moai viayolo28 yolo28
believe328
13:49
Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo.Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie, a jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna. 
Przykro mi.
Reposted fromExfeletes Exfeletes viayolo28 yolo28
believe328
13:49
0539 c042 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viayolo28 yolo28

December 20 2012

believe328
19:57
9922 2e57

December 09 2012

believe328
18:21
Don't think. Just follow your instincts and tear things apart, like it's supposed to be.
— MegaMan Star Force 2
Reposted fromrepostedfrom repostedfrom viacytaty cytaty
believe328
18:20
Kobieta zmienia się z każdą godziną, w tej samej chwili śmieje się, płacze, kocha, nienawidzi. 
— Dzieje Tristana i Izoldy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacytaty cytaty
believe328
18:20
5805 433f
believe328
18:20
6278 1275
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA via100suns 100suns
believe328
18:20
believe328
18:19
believe328
18:19
3875 85da
Reposted frommarazm marazm viawciurnastek wciurnastek
believe328
18:17
believe328
18:17
5068 29e2
Reposted fromarizonadream arizonadream viailoveyou iloveyou
believe328
18:16
7190 5e01
Być ko­bietą to strasznie trud­ne zajęcie, bo po­lega głównie na za­dawa­niu się z mężczyznami.
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
believe328
18:15
believe328
18:14
4726 3a4c
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny viacouples couples
believe328
18:13
Nienawidzę Cię za wszystko. Za to że dałeś mi tą cholerną nadzieję, z której i tak nic nie wyszło..  
— !
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viacytaty cytaty
18:12
4282 f3d4 500

arrests:

Texting high is the worst

Nov. 10, 2012

believe328
18:12
Samotność mnie pustoszy, towarzystwo mnie męczy. 
— Fernando Pessoa, 'Księga Niepokoju'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
believe328
18:11
  Mówi się, że czasami najlepszą rzeczą, jaka nas spotyka w życiu, jest dar drugiej szansy, żebyśmy nareszcie zrobili to, co powinniśmy byli zrobić za pierwszym razem.
— Evans - Papierowe Marzenia
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl